متن آهنگ ابلاغ قانون اختیارات رئیس قضا از سوی روحانی

قانون “الحاق یک تبصره به ماده(۳) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه”از سوی رئیس‌جمهور  برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون الحاق یک تبصره به ماده(3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. در ماده واحده این قانون آمده است: یک تبصره به ماده(3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 8/12/1378 الحاق می شود که بر این اساس، در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام کند و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضاییه می تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند. این قانون طی نامه مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل و در تاریخ 10/9/1392 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.