متن آهنگ اعلام تغییرات آزمون دستیاری پزشکی

آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دوره چهل و یکم با تغییراتی مانند محدود شدن امکان انتخاب رشته و تغییر ضریب دروس همراه شده است.همچنین زمان برگزاری این آزمون نیز از اسفند امسال به اردیبهشت ۹۳ موکول شد.به گزارش فارس، ثبت نام آزمون های پذیرش دستیاری تخصصی دوره چهل و یکم طبق برنامه ریزی انجام شده از تاریخ 7 اسفند تا 17 دی‌ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی خواهد بود. بنابراین، متقاضیان شرکت در چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی باید در این مهلت مقرر با مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.همچنین تاریخ برگزاری چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی که قرار بود اسفند برگزار شود از تاریخ 8 اسفند 92 به تاریخ 11 اردیبهشت 93 تغییر یافت. این آزمون از نظر اجرایی با آزمون های دیگر تفاوتی ندارد و برخی تغییرات منوط به بعد از برگزاری و نحوه پذیرش خواهد بود به این ترتیب در حال حاضر دستیاران امکان انتخاب 100 رشته – محل را دارند اما به دلیل زیاد بودن امکان انتخاب رشته – محل،معاونت آموزشی وزارت بهداشت در نظر دارد امکان انتخاب رشته را بر اساس علایق محدود کند.طبق این بررسی‌ها، امکان انتخاب رشته محدود می شود و میزان تعداد انتخابها در زمان مقتضی به اطلاع دستیاران می رسد.همچنین ضریب دروس نیز تغییر خواهد کرد تا در زمان انتخاب رشته فرد با توجه به نمره و ضریب دریافتی انتخاب بهتری انجام دهد.