متن آهنگ بهرام شفیع بار دیگر رئیس فدراسیون هاکی شد

بهرام شفیع با کسب 22 رای یک بار دیگر رئیس فدراسیون هاکی شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، در پایان انتخابات در فدراسیون هاکی بهرام شفیع با 22 رای  یک بار دیگر رئیس فدراسیون هاکی شد و رقیب وی گودرزی با 15 رای به دست آورد.  گفتنی است،بهرام شفیع که چندین سال است رئیس فدراسیون هاکی است یکبار دیگر توانست به مدت چهار سال ریاست فدراسیون هاکی را بر عهده بگیرد. رحمان محمد رضایی یک از کاندیدهای ریاست فدراسیون هاکی به نفع بهرام شفیع کنار کشید همچنین پور نعمتی که از هواداران گودرزی نامزد انتخابات فدراسیون هاکی بود به خاطر رای نیاوردن گودرزی از دنیای هاکی بعد از سی سال خداحافظی کرد.