متن آهنگ تنظیم بودجه انبساطی تا عملیاتی شدن رفع تحریم ها ممنوع

عضو کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات مجلس، ‌در شرایط فعلی هنوز گشایش منابع روی کاغذ انجام شده است، گفت: بودجه باید زمانی انبساطی تنظیم شود که رفع تحریم ها عملیاتی شده و اموال بلوکه شده نیز به کشور بازگردد.عیسی امامی با بیان اینکه بودجه باید زمانی انبساطی تنظیم شود که رفع تحریم ها عملیاتی شده و اموال بلوکه شده  نیز به کشور بازگردد،‌افزود: دولت در سال گذشته با کسری جدی بودجه مواجه بود و تمام تلاش خود را گذاشت تا هزینه های جاری را تامین کند.نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به دلیل کسری بودجه در سال جاری فعالیتهای عمرانی عمدتا متوقف شده و بودجه محقق شده نیز پاسخگوی پروژه ها نیست، گفت: به نظر می رسد که دولت در بودجه سال 93 سیاست متفاوتی را در پیش بگیرد و طرح هدفمندسازی یارانه ها را جدی گرفته و بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها را پی گیری و اجرا کند و بودجه را متکی به درآمدهای نفتی نبندد.وی در این باره که با توجه به گشایش صورت گرفته در سیاست خارجی در حوزه اقتصاد بودجه انبساطی باید باشد،‌ گفت: زمانی که از ورود منابع و رفع تحریم ها اطمینان حاصل شد و از منابع مطمئن برخوردارشدیم می توانیم بودجه انبساطی بنویسیم.این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در شرایط فعلی هنوز گشایش ها روی کاغذ است و عملی نشده و مطمین نیستیم اموال بلوکه شده و پول نفت برگردد ولی آنچه که در حال حاضر مهم است در بودجه در نظر بگیریم این است که وابستگی به نفت کاهش یابد و به منابع دیگر توجه بیشتری شود.امامی با تاکید بر اینکه سیاست دولت در تعیین ارقام هدفمندسازی در بودجه مهم است،‌ افزود: دولت می تواند با برنامه ریزی دقیق چشم انداز خوبی از بودجه 93 ترسیم کرده و هزینه ها و درآمد ها را تراز کند.نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس درباره نحوه طبقه بندی پروژه های عمرانی و اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند پروژه جدیدی نباید افتتاح شود، افزود: اگر تقاضایی مهم باشد و به آب مناطق یا نهاده های کشاورزی مربوط باشد باید بررسی و بر روی آن سرمایه گذاری شود چرا که  این جزو اقتصاد مقاومتی است که کشور به سمت خودکفایی برود.