متن آهنگ پاسخ دیپلمات سابق ایران به اظهارات «هیگل»

چاك هيگل امروز در سخنراني افتتاحيه امروز كنفرانس “ديالوگ منامه” برنامه اتمي ايران و سلاحهاي شيميايي سوريه را تهديدات اصلي سلاحهاي كشتار جمعي در منطقه خواند و بر اراده امريكا براي مبارزه با اين تهديدات تاكيد كرد. به گزارش «»، اين كنفرانس كه با حضور بيش ازصدها تن از شخصيتهاي بين المللي ازجمله وزراي خارجه و دفاع كشورهاي مختلف از منطقه، اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا ،امروز در منامه اغاز بكار كرد، به امنيت منطقه خليج فارس و خاو رمياته ميپردازد. از ايران كاظم سجادپور مشاور وزير خارجه در این کنفرانس شركت نموده است. اما در جریان کنفرانس امروز، حسين موسويان، دیپلمات ارشد سابق ایران پاسخي به اظهارات وزير دفاع امريكا داد. موسويان گفت: شما به مسئله سلاحهاي شيميايي سوريه اشاره كرديد. نابودي سلاحهاي شيميايي در سوريه مديون همكاري ايران است. همكاري مشترك روسيه و ايران و امريكا بود كه موجب اين موفقيت شد.لذا امريكا بايد در اين مورداز ايران تشكر كند. وی افزود: نكته ديگر شما برنامه اتمي ايران بود. ايران بمب هسته اي ندارد، ايران عضو معاهده ان پي تي است و به اژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه ٥٠٠٠ نفر روز بارزسي داده و اژانس هم تأييد كرده كه هيچ انحرافي در برنامه اتمي ايران به سمت بمب نبوده أست. با اين وجود شما در ١٠ سال گذشته همه توان خود را عليه برنامه هسته اي ايران بكار گرفته ايد در حاليكه تنها كشوري كه صدها بمب هسته اي در خاورميانه دارد ، اسرائيل است. شما در صحبت امروز خود حتي يك كلمه به بمب هاي اتمي اسرائيل كه تنها تهديد هسته اي در خاورميانه هست اشاره نكرديد.واقعيت اين است كه اسرائيل تهديد اتمي در خاورميانه است و شما جرات نميكنيد يك كلمه در اين مورد حرف بزنيد و هيچ اقدامي هم نميكنيد.چاک هیگل در پاسخ به موسویان گفت که جامعه بین الملل نقض تهدات ایران در مورد ان پی تی را تایید کرده است. اما وزیر دفاع آمریکا پاسخی به اظهارات موسویان در مورد سلاحهای شیمیایی سوره و بمبهای اتمی اسراییل نداد.